Söker du en kontrollansvarig?

Vilka typer av uppdrag åtar BAUM sig?
Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad för projekt av normal art:
Enbostadshus
Attefallshus
Garage

Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad för projekt av komplicerad art:
Flerbostadshus
Kontorshus
Skolor
Idrottsanläggningar

Region?
Storstockholm

Kunder?
Både företag och privatpersoner.

Pris?
Utefter kundens önskemål kan antingen ett fast arvode erbjudas eller rörligt arvode med rullande räkning.
Priset beror av projektets förutsättningar och kundens önskemål och krav och kan därmed variera.
Vid nybyggnation av ett enbostadshus ligger arvodet generellt på 20 000 kr exkl. moms.

Vad ingår?
Följande ingår i regel vid nybyggnation av ett enbostadshus:
  • Upprättande av kontrollplan
  • Tekniskt samråd med kommunen
  • Arbetsplatsbesök innan grundläggning
  • Arbetsplatsbesök vid rest stomme
  • Arbetsplatsbesök med byggnadsnämnden
  • Insamling av den dokumentation och de egenkontroller som entreprenörerna ska tillhandahålla
  • Slututlåtande till byggnadsnämnden
  • Slutsamråd med kommunen
Självklart kan detta anpassas efter kundens önskemål och projektets art.